دارو
سبد خرید خالی است.
 افیکور

ترکیب دارویی :
هر میلی لیتر حاوی
سفتیوفور(هیدروکلراید) 50 mg
اکسپیان روغنی تا حجم یک میلی لیتر
موارد مصرف :
گاو: در عفونت هایی که باکتریهای مسبب آن نسبت به سفتیوفور حساس هستند موثر می باشد.
برای درمان بیماریهای باکتریایی تنفسی ناشی از
Pasteurella Multocida, Mannheimia Haemolytica, Haemophilus Somnus
برای درمان نکرو باسیلوز بین انگشتی حاد (گندیدگی سم) ناشی از
(Fusobacterium Necrophorum, Bacteroides Melaninogenicus (phrophyromonas Asaccharolytica
برای درمان متریت حاد باکتریایی بعد از زایمان (ظرف ۱۰ روز بعد از زایمان) ناشی از
Escherichia Coli, Arcanobacterium Pyogenes, Fusobacterium Necrophorum

میزان مصرف:
طبق نظر دامپزشک
بیماریهای تنفسی: یک میلیلیتر در روز به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳- ۵ روز
نکروباسیلوز بین انگشتی حاد: یک میلی لیتر در روز به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ روز
متریت حاد پس از زایمان: یک میلیلیتر در روز به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۵ روز متوالی طی دوره ۱۰ روز پس از زایمان

بسته بندی:
ویالهای ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی لیتریآنتی بیوتیک-سوسپانسیون تزریقی
سفتیفور نسل سوم سفالوسپورینها می باشد که علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی موثر است. مانند تمام آنتی بیوتیک های بتا لاکتام، سفتیوفور از سنتز دیواره سلولی باکتریها جلوگیری میکند و در نتیجه اثر باکتریسیدال خود را می گذارد. سنتز دیواره سلول به آنزیمهایی تحت عنوان پروتئینهای متصل به پنیسیلین وابسته است، البته باکتریها ممکن است تحت شرایط خاص نسبت به سفالوسپورینها مقاوم شوند. برخی آنزیم های بتا لاکتاماز در ارگانیسمهای روده ای گرم منفی گزارش شده اند که ممکن است باعث درجات متفاوتی از مقاومت نسبت به سفالوسپورین ها ،پنی سیلینها، و آمپی سیلینها گردند. سفتیفور در گاو در درمان بیماریهای تنفسی، نکروباسیلوز بین انگشتی حاد ( گندیدگی سم) و متریت حاد پس از زایمان موثر است.
به روش زیر جلدی (SC)
گوشت: ۸ روز
شیر: ندارد
پنی سیلین و سفالوسپورینها به دنبال تزریق، استنشاق، بلع و یا تماس با پوست ممکن است سبب بروز ازدیاد حساسیت در فرد شوند.بروز ازدیاد حساسیت به پنی سیلینها ممکن است باعث واکنش های متقابل با سفالوسپورین ها و یا برعکس گردد. واکنش های آلرژیک به این داروها گاهی جدی می باشند.افرادی که سابقه حساسیت به پنی سیلین و سفالوسپورین ها را دارند بایستی از تماس با این دارو پرهیز کنند. در مواردی که دارو بصورت اتفاقی به شخص تزریق شود یا به دنبال تماس با پوست باید سریعا به پزشک مراجعه نمود و بر چسب دارو را نشان داد. تورم صورت، لبها و چشم یا اشکال در تنفس از جمله نشانههای جدی این دارو میباشد و نیاز است سریعا به پزشک مراجعه شود.
تا کنون موردی گزارش نشده است.
در گاو به ندرت ممکن است در موضع تزریق واکنشهای التهابی ضعیف مانند ادم و تغییر رنگ نسوج زیر جلدی یا سطح عضلات رخ دهد که در اغلب حیوانات ۱۰ روز پس از تزریق، برطرف خواهد شد.
در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود حداکثر ۲۸ روز بعد از باز کردن درب دارو استفاده گردد.
شرکت هیپرا اسپانیا
کیمیا نور کالا
شرکت پارسیان پخش اکسیر

مکانیسم اثر :
سفتیفور نسل سوم سفالوسپورینها می باشد که علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی موثر است. مانند تمام آنتی بیوتیک های بتا لاکتام، سفتیوفور از سنتز دیواره سلولی باکتریها جلوگیری میکند و در نتیجه اثر باکتریسیدال خود را می گذارد. سنتز دیواره سلول به آنزیمهایی تحت عنوان پروتئینهای متصل به پنیسیلین وابسته است، البته باکتریها ممکن است تحت شرایط خاص نسبت به سفالوسپورینها مقاوم شوند. برخی آنزیم های بتا لاکتاماز در ارگانیسمهای روده ای گرم منفی گزارش شده اند که ممکن است باعث درجات متفاوتی از مقاومت نسبت به سفالوسپورین ها ،پنی سیلینها، و آمپی سیلینها گردند. سفتیفور در گاو در درمان بیماریهای تنفسی، نکروباسیلوز بین انگشتی حاد ( گندیدگی سم) و متریت حاد پس از زایمان موثر است.
میزان مصرف:
طبق نظر دامپزشک
بیماریهای تنفسی: یک میلیلیتر در روز به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳- ۵ روز
نکروباسیلوز بین انگشتی حاد: یک میلی لیتر در روز به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ روز
متریت حاد پس از زایمان: یک میلیلیتر در روز به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۵ روز متوالی طی دوره ۱۰ روز پس از زایمان.
مدت زمان منع مصرف:
گوشت: ۸ روز
شیر: ندارد
موارد منع مصرف:
در حیواناتی که قبلا به سفتیفور و سایر آنتی بیوتیکهای بتالاکتام ازدیاد حساسیت داشته اند نباید تجویز گردد.
موارد احتیاط:
پنی سیلین و سفالوسپورینها به دنبال تزریق، استنشاق، بلع و یا تماس با پوست ممکن است سبب بروز ازدیاد حساسیت در فرد شوند.بروز ازدیاد حساسیت به پنی سیلینها ممکن است باعث واکنش های متقابل با سفالوسپورین ها و یا برعکس گردد. واکنش های آلرژیک به این داروها گاهی جدی می باشند.افرادی که سابقه حساسیت به پنی سیلین و سفالوسپورین ها را دارند بایستی از تماس با این دارو پرهیز کنند. در مواردی که دارو بصورت اتفاقی به شخص تزریق شود یا به دنبال تماس با پوست باید سریعا به پزشک مراجعه نمود و بر چسب دارو را نشان داد. تورم صورت، لبها و چشم یا اشکال در تنفس از جمله نشانههای جدی این دارو میباشد و نیاز است سریعا به پزشک مراجعه شود.
تداخل دارویی:
تا کنون موردی گزارش نشده است.
اثرات جانبی:
در گاو به ندرت ممکن است در موضع تزریق واکنشهای التهابی ضعیف مانند ادم و تغییر رنگ نسوج زیر جلدی یا سطح عضلات رخ دهد که در اغلب حیوانات ۱۰ روز پس از تزریق، برطرف خواهد شد.
شرایط نگهداری:
در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود حداکثر ۲۸ روز بعد از باز کردن درب دارو استفاده گردد.
تولید کننده:
شرکت هیپرا اسپانیا
دانلود کاتالوگ
نوع فایلدانلوداندازه
icon افیکور 733.07 KB
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha