دارو
سبد خرید خالی است.
 انروفلوکساسین تزریقی

ترکیب دارویی:
۵۰ میلی لیتر انروفلوکساسین در هر میلی لیتر
ویژگی فنی:
انرو فلوکساسین دارویی از نسل سوم فلوروکینولونها میباشد که در سالیان اخیر مصرف آن در دامپزشکی برای درمان بیماریها گسترش زیادی پیدا کرده است. اساس عملکرد آن ممانعت از عملکرد و فعالیت آنزیم DNA ژیراز در باکتریها بوده و به شکل موثری در مقابل طیف وسیعی از میکروارگانیسمهای بیماریزا موثر است. میزان حداقل غلظت موثر این دارو در برابر اکثر میکروارگانیسمهای بیماریزا (که در دامپزشکی بیشتر مطرح هستند) نظیرE.Coli ، سالمونلا، پاستورلا، استافیلوکوک، استرپتوکوک و مایکوپلاسماها، پایین است و لذا بدلیل این ویژگی و فارماکوکینتیک خاص دارو سطح موثری از غلظت دارو به سرعت ایجاد میشود. به بیان دیگر، بعد از تجویز، دارو سریعا جذب شده و در مدت زمان کوتاهی غلظت آن در سرم، مایعات بافتی بافت پستان و بافت عضلانی و متعاقب آن در کبد، ریه ها، کلیه-ها و قلب به حد درمانی مورد انتظار میرسد.

موارد مصرف:
گوساله: در درمان پاستورلوزیس، کلیباسیلوزیس و سالمونلوزیس.
گاو: در درمان بیمارهای تنفسی و روده ای (پاستورلوزیس، مایکوپلاسموزیس، کلیباسیلوزیس، کلی سپتمی سمی و عفونتهای باکتری ثانویه) ورم پستان ناشی از میکروارگانیسمهای حساس.
انروفلوکساسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که بر روی تمام باکتریهای گرم منفی نظیر سالمونلا، E.Coli، پزودوموناس آئروژینوزا و موراکسلا بوویس موثر است. همچنین بر روی باکتریهای گرم مثبت نظیر استافیلوکوک، کلستریدیوم، اریزوپیلوتریکس روزیوپاتیه، کورینه باکتریوم پیوژنز، ليستريا مونوسيتوژنز و مایکوپلاسماهای طیور نیزموثر است.
با توجه به خصوصیات فارماکولوژی و طیف وسیع و چگونگی عملکرد دارو، انروفلوکساسین به عنوان آنتی بیوتیک اختصاصی برای درمان بیشتر عفونتهایی که به وسیله مایکوپلاسماها و باکتریها در حیوانات ایجاد میشوند، به کار میرود.

مقدار مصرف:
0/5 میلیلیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ روز و در موارد عفونت شدید تنفسی و یا سالمونلوزیس ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ تا ۵ روز.
بسته بندی:
بطری ۱۰۰ میلیلیتریآنتی بیوتیک - محلول تزریقی
مکانيسم اثر
گوساله: داخل عضلانی
گاو: داخل عضلانی، زیر جلدی و داخل وریدی (بیشتر از ۱۰ میلیلیتر در یک محل تزریق بصورت عضلانی و یا زیر جلدی تجویز نشود).
برای گوشت: ۱۲ روز
موارد احتياط
ندارد
اثرات جانبی
در جای خنک و به دور از نور نگهداری گردد.
شرکت هیپرا اسپانیا
پارس فاطم
شرکت پارسیان پخش اکسیر

مدت زمان منع مصرف:
برای گوشت: ۱۲ روز
شرایط نگهداری:
در جای خنک و به دور از نور نگهداری گردد.
تولید کننده:
شرکت هیپرا اسپانیا
کاتالوگ محصول
نوع فایلدانلوداندازه
icon دانلود کاتالوگ 692.05 KB
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha