دارو
سبد خرید خالی است.
 محلول تزریقی اینترتریم

ترکیب دارویی:
هر میلی لیتر اینترتریم حاوی
سولفامتوکسازول ۲۰۰ mg
تریمتوپریم40 mg
موارد مصرف:
در درمان عفونت دستگاههای گوارش ،اداراری، تناسلی و تنفسی کاربرد دارد.

میزان مصرف:
بر اساس نظر دکتر دامپزشک معمولا یک میلی متر به ۲۰-۱۰ کیلوگرم وزن بدن، دو مرتبه در روز و به مدت ۵-۳ روز تجویز می گردد.

بسته بندی:
ویال ۱۰۰ میلیلیتریآنتیبیوتیک
سولفامتو کسازول آنتیبیوتیکی است که در مراحل طبیعی تولید RNA، پروتئین سازی و مکانیسمهای تکثیر میکروبی مداخله مینماید به این ترتیب که با اختلال در تولید اسید فولیک، باعث توقف مراحل میانی متابولیسم می شود. تری متو پریم نیز با متوقف کردن تولید اسید تتراهیدروفولیک در مراحل بعدی مسیر متابولیسمی، نقش خود را ایفا مینماید.ضمنا ترکیبات فوق، سنتزپورین توسط باکتریها را با دو مکانیسم متفاوت بولوکه میکنند ترکیبات سولفامتوکسازول و تریمتو پریم دارای خواص سینرژسیم بوده و ترکیب آنها به عنوان یک داروی باکتری کش بر روی(BAETERICIDOL) بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی مثل اشریشیاکولای، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا گونههای استافیلوکوکوس واسترپتوکوکوس موثر است.
سولفامتوکسازول به میزان گستردهای در کل بدن و به داخل بسیاری از بافتهای نرم مانند دستگاه عصبی مرکزی (مایع مغز- نخاعی) و مفاصل (مایع سینوویال) نفوذ میکند. این ویژگی باعث میشودکه سولفامتوکسازول از معدود ترکیبات ضد باکتریایی باشد که در اعضا بدن ایجاد غلظتهای درمانی مناسب مینماید.
استیله شدن سولفامتوکسازول بیشتر در کبد و ریه صورت میپذیرد و راه اصلی دفع متابولیت حاصله ادرار است. ضمنا راههای دیگر دفع از طریق اشک، مدفوع، صفرا، شیر و عرق میباشد.
تریمتوپریم، در چربی محلول بوده و در اکثر بافتهای بدن منتشر میشود. در بافتهایی که اسیدیته بیشتری نسبت به پلاسما دارند، مجتمع شده و متابولیسم این دارو توسط اکسیداسیون و واکنشهای مزدوج شدن (Conjugation) در کبد انجام میگردد.
ماده اولیه دارو و متابولیت آن نیز هر دو از طریق ادرار دفع می شوند
تزریق داخل عضلانی
گوشت ۱۲ روز پس از آخرین تزریق
شیر ۴ روز پس از آخرین تزریق
حساسیت به سولفامتوکسازول و تریمتوپریم. دامهای دارای نقص شدید در کارکرد کلیه و کبد و یا اختلالات خونی. مصرف این دارو در اسبهایی که تحت بیهوشی عمومی هستند یا برای آنها داروهای کاهش دهنده فعالیت اعصاب مرکزی (آرام بخشها ) تجویز گردیده، ممنوع است
موارد منع مصرف حساسیت به سولفامتوکسازول و تری متوپریم دام های دارای نقص شدید در کارکرد کلیه و کبد یا اختلالات خونی مصرف این دارو در اسب هایی که تحت بیهوشی عمومی هستند یا برای ان ها داروهای کاهش دهنده فعالیت اعصاب مرکزی (آرام بخش ها) تجویز گردیه ممنوع است.
ممکن است مصرف این دارو در مواردی باعث کم خونی، لوکوپنی و ترومبوسیتوپنی گردد.
در دمای بین ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.
شرکت اینترکمی هلند
پارمیس درمان
شرکت پارسیان پخش اکسیر

مدت زمان منع مصرف:
گوشت ۱۲ روز پس از آخرین تزریق
شیر ۴ روز پس از آخرین تزریق
موارد منع مصرف:
حساسیت به سولفامتوکسازول و تریمتوپریم.
دامهای دارای نقص شدید در کارکرد کلیه و کبد و یا اختلالات خونی.
مصرف این دارو در اسبهایی که تحت بیهوشی عمومی هستند یا برای آنها داروهای کاهش دهنده فعالیت اعصاب مرکزی (آرام بخشها ) تجویز گردیده، ممنوع است.
موارد احتیاط:
گاهی در محل تزریق این دارو تورم موقتی ایجاد می شود. بنابرین بهتر است این دارو تا حد امکان بصورت زیر پوستی (SC) تزریق نشود.
اثرات جانبی:
ممکن است مصرف این دارو در مواردی باعث کم خونی، لوکوپنی و ترومبوسیتوپنی گردد.
شرایط نگهداری:
در دمای بین ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.
تولید کننده:
شرکت اینترکمی هلند

مکانیسم اثر:
سولفامتو کسازول آنتیبیوتیکی است که در مراحل طبیعی تولید RNA، پروتئین سازی و مکانیسمهای تکثیر میکروبی مداخله مینماید به این ترتیب که با اختلال در تولید اسید فولیک، باعث توقف مراحل میانی متابولیسم می شود. تری متو پریم نیز با متوقف کردن تولید اسید تتراهیدروفولیک در مراحل بعدی مسیر متابولیسمی، نقش خود را ایفا مینماید.ضمنا ترکیبات فوق، سنتزپورین توسط باکتریها را با دو مکانیسم متفاوت بولوکه میکنند ترکیبات سولفامتوکسازول و تریمتو پریم دارای خواص سینرژسیم بوده و ترکیب آنها به عنوان یک داروی باکتری کش بر روی(BAETERICIDOL) بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی مثل اشریشیاکولای، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا گونههای استافیلوکوکوس واسترپتوکوکوس موثر است.
سولفامتوکسازول به میزان گستردهای در کل بدن و به داخل بسیاری از بافتهای نرم مانند دستگاه عصبی مرکزی (مایع مغز- نخاعی) و مفاصل (مایع سینوویال) نفوذ میکند. این ویژگی باعث میشودکه سولفامتوکسازول از معدود ترکیبات ضد باکتریایی باشد که در اعضا بدن ایجاد غلظتهای درمانی مناسب مینماید.
استیله شدن سولفامتوکسازول بیشتر در کبد و ریه صورت میپذیرد و راه اصلی دفع متابولیت حاصله ادرار است. ضمنا راههای دیگر دفع از طریق اشک، مدفوع، صفرا، شیر و عرق میباشد.
تریمتوپریم، در چربی محلول بوده و در اکثر بافتهای بدن منتشر میشود. در بافتهایی که اسیدیته بیشتری نسبت به پلاسما دارند، مجتمع شده و متابولیسم این دارو توسط اکسیداسیون و واکنشهای مزدوج شدن (Conjugation) در کبد انجام میگردد.
ماده اولیه دارو و متابولیت آن نیز هر دو از طریق ادرار دفع می شوند

دانلود کاتالوگ
نوع فایلدانلوداندازه
icon محلول تزریقی اینترتریم 289.96 KB
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha