ضد عفونی کننده ها
سبد خرید خالی است.
OX-AQUACULTURE

ضد عفونی اختصاصی و منحصر به فرد در پرورش
ماهیان سردآبی و گرم آبی

ترکیب
پراکسید هیدروژن 48 % -فسفریک اسید 05 / 0% و هسته منحصر به فرد  OX جهت پایداری محصول

مکانیسم اثر
پراکسید هیدروژن یک اکسید کننده قوی است که برروی تمام میکروارگانیسم ها موثر بوده و باعث از بین رفتن آنها می شود.
این محصول یک ضدعفونی کننده قوی با طیف اثر وسیع بر علیه ویروس ها، باکتریها، قارچ ها، جلبک ها، تک یاخته ها و سایر انگلها می باشد. ویژگی های منحصر به فرد OX-Aquaculture جهت آبزیان
موثر بر طیف وسیعی از میکروب ها، انگلها و همچنین جلبک ها   Redtide 
عدم ایجاد مقاومت میکروبی بدلیل مکانیسم عمل ویژه این ضدعفونی در از بین بردن میکروارگانیسم ها و متعاقباً عدم نیاز به چرخش و جابجایی مواد ضدعفونی کننده.
عدم نیاز به آبکشی پس از مصرف
عدم احتمال مسمومیت اتفاقی مانند سایر ترکیبات ضدعفونی کننده به طور مثال فنوله، به دلیل عدم وجود باقی مانده ضدعفونی پس از مصرف جهت سطوح
کاملاً بی خطر- عدم ایجاد هیچ گونه مواد سمی دیگر
صد در صد قابل تجزیه در محیط
اثرات ضد میکروبی طولانی مدت به دلیل خاصیت پایداری ایجاد شده توسط هسته OX
عدم تاثیر در مزه و طعم آب
حداقل خطر مسمومیت با دز بالاتر از حد مجاز (بطور کلی میزان دز توکسیک ترکیبات کلره برای ماهیان حدود 003/0 PPM می باشد، که این میزان برای ضدعفونی    OX-AQUACULTURE به میزان 10 / 000 بار بیشتر می باشد.
عدم ایجاد کمبود اکسیژن )هیپوکسی( در خلال مصرف این ضدعفونی
از ترکیب OX-Aquacultureحتی می توان در موارد حاد و فوری کمبود اکسیژن در استخرهای رو باز استفاده نمود. البته باید به خاطر سپرد که این روش تنها می تواند به صورت زودگذر و کوتاه عمل نماید و سیستم های اکسیژن رسانی حتماً در صورت خرابی می بایست به سرعت تعمیر و بکار گرفته شوند. 
عدم سمیت برای کارکنان
اثر بخشی با دز کم

طیف اثر
OX-Aquaculture بر علیه طیف گسترده ای از میکرو ارگانیسم ها موثر می باشد. همچنین تاثیرگذاری آن برروی موارد زیر به ویژه پاتوژن های آبزیان آزمایش و ثابت گردیده است. فتوباکتریوم دامسلا- استرپتوکوکوس اینیانی، یرسینیا راکری- اسپاریکاتل، اشریشیاکلی- سودموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس- انتروکوکوس هیرا، کاندیدیا آلبیکنس، آسپرژیلوس نایجر، سالمونلا، ویبریوناسه، ساپرولگنیا و گونه های آئروموناس.

موارد مصرف OX-Aquaculture
جهت پیشگیری و درمان بیماری های آبزیان پرورش (سردآبی و گرم آبی میگو(
جهت ضدعفونی تخم های ماهی.
ضدعفونی غذای زنده ماهیان )جهت مراحل ابتدایی لاروی(، شامل میگو آب شور، روتیفر
جهت ضدعفونی آب برگشتی جهت استفاده دوباره
جهت حمل و نقل ماهی، مصرف OX-Aquacultureبا دز کم در زمان حمل و نقل و جا به جایی ماهی می تواند در کنترل جمعیت باکتریایی کمک کننده باشد، علاوه بر این بدلیل آزاد شدن اکسیژن از این ماده ضدعفونی به ثابت بودن میزان اکسیژن موجود در تانک حمل در زمان حمل و نقل کمک خواهد نمود
. جهت ضدعفونی وسایل و سطوح، لوله ها و تانک های پرورش آبزیان- بدلیل کم خطر بودن این ضدعفونی حتی در صورت باقی ماندن ضد عفونی خطری متوجه آبزیان ایجاد نخواهد شد. همچنین بدلیل تجزیه ماده ضد عفونی این محصول به آب و اکسیژن، آبکشی پس از ضد عفونی آن نیز ضروری نمی باشد. که این امر باعث صرفه جویی در مصرف آب و همچنین کاهش زمانی ضدعفونی خواهد شد. این امر به ویژه در سیستم های تولیدی که زمان پرهیز از استفاده برخی وسایل و تانک ها جهت ضدعفونی حتی برای مدت کوتاهی هم امکان پذیر نمی باشد از اهمیت زیادی برخوردار است.
جهت درمان جراحات ایجاد شده توسط حمل و نقل و جا به جایی.در پرورش آبزیان گاهی اوقات به دلایل مدیریتی مانند دسته دسته نمودن sorting به دلیل اندازه و یا وزن، تغییر تانک نگهداری، شمارش و واکسیناسیون، خارج نمودن ماهیان دچار دفرمیتی می بایست ماهیان را گرفته که این عملیات می تواند بطور ناخواسته گاها باعث جراحات گردد. همچنین به دلیل استرس ناشی از گرفتن، ماهیان ممکن است دچار ضعف عملکرد سیستم ایمنی گردند. این سرکوب ایمنی به دلیل استرس و جراحات اتفاقی ایجاد شده می تواند باعث عفونت و بیماری در ماهیان گردد. لذا توصیه می گردد بعد از هر گونه تغییر و جابجایی، جهت کاهش خطر عفونت و بیماری از ترکیب OX-Aquaculture با دز پیشنهادی استفاده گردد. کنترل جلبکهای سمی )جهت آماده سازی آب( در موارد حضور جلبک های سمی ) Redtid ( در آب و جهت جلوگیری از اثر سمی آنها استفاده از OX-Aquaculture برای آماده سازی آب جهت از بین بردن اسپورها (با دز کم( و تخم ها ) با دز بالا( و دربرخی موارد از بین بردن سموم تولید شده موثر می باشد.
جهت ضدعفونی حوضچه ها و آبگیرها به ویژه جهت جلوگیری از مسمومیت با سولفید هیدروژن

بسته بندی
بطری های 1- 5- 20 - 200 و 1150 کیلوگرمی
شرایط نگهداری: ظرف به صورت دربسته و در مکان خنک
نگهداری شود.
وارد کننده: پارمیس درمان
سازنده: شرکت OX-CTA اسپانیا
توزیع کننده: شرکت پارسیان پخش اکسیر

 

کاتالوگ:

OX-AQUACULTURE.pdf 

 

جدول دز و برخی موارد مصرف OX-Aquaculture

 

نحوه استفاده

دز

موارد کاربرد

15 دقیقه روزانه در

خلال انکوباسیون

100-200 ppm

تخم ها

30 دقیقه هر 48 تا 72

ساعت

100 ppm

ویبریوزیس  )ماهیان جوان(

30 دقیقه هر 48 تا 72

ساعت

100 ppm

فلکسی باکتریوزیس

 )ماهیان پرورشی(

30 دقیقه هر 48 تا 72

ساعت

150-250 ppm

فلکسی باکتریوزیس

)والد، پرورشی و جوان(

بطور مداوم جهت

کنترل آلودگی میکروبی

5-20 ppm

پیشگیری از بیماریهای باکتریایی آبشش

30 دقیقه بر مبنای میزان

آلودگی

50-150 ppm

درمان بیماری های باکتریایی آبشش

 

15 دقیقه

100-200 ppm

پیشگیری از عفونت های قارچی

)تخم ها(

30 دقیقه

150ppm

پیشگیری از عفونت های قارچی

)ماهیان جوان(

30 دقیقه

150-250 ppm

پیشگیری از عفونت های قارچی

)بالغین(

حمام یک ساعت

 

50 ppm (ماهیان جوان(

100 ppm (ما بقی(

پیشگیری از عفونت های ناشی از جابجایی و دستکاری

بطور مداوم

5-20 ppm

پیشگیری از انگل های خارجی

 

30 دقیقه حمام  -تکرار

بر مبنای میزان آلودگی

100-250 ppm

درمان انگل های خارجی

نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha