طیور
سبد خرید خالی است.
HIPRAVIAR-CLON-H120

ترکیب:
هر دز این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته و کلون شده نیوکاسل، سویه کلون CL/۷۹ به میزان حداقل ۱۰۶.۵EID۵۰ و ویروس زنده تخفیف حدت یافته برونشیت، سویه H۱۲۰ به میزان حداقل ۱۰۳EID۵۰ میباشد.
موارد مصرف:
جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل و برونشیت در گلههای گوشتی، تخمگذار و مادر
مقدار مصرف:
یک دز برای هر پرنده )گوشتی، تخمگذار و مادر( هرگونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد. در مناطقی که بیماری اندمیک می باشد می توان واکسن را در یک روزگی استفاده نمود. از تجویز واکسن کمتر از دزاژ )مقدار( توصیه شده جدا خودداری شود. هر پرنده باید یک دز واکسن را حتما دریافت نماید، در صورتی که تعداد پرندگان با تعداد دزهای موجود در ویال ها یکسان نباشد، می بایست از دز بالاتر استفاده گردد.

بسته بندی:
ویالهای ۲۵۰۰ دزی (هر ۱۰ ویال داخل یک بسته).قطره چشمی-بینی، آشامیدنی و اسپری
روش قطره چشمی- بینی:
پس از تزریق 10 میلی لیتر حلال )آب مقطر( به داخل ویال، جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه ویال واکسن را به آرامی تکان دهید و محلول تولیدیرا با مابقی حلال مخلوط کنید. یک قطره واکسن )هر پرنده 03 / 0 میلی لیتر( را در چشم و یا بینی هر پرنده با استفاده از قطره چکان استاندارد - 30میلی لیتر برای هر 1000 دز- بچکانید.
روش آشامیدنی:
ابتدا از میزان اندکی آب جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه استفاده شود، همچنین همیشه ویال واکسن را در زیر آب بازنموده، بعد از حل شدن قرص لیوفیلیزه آن را در ظرف حاوی میزان مناسب آب جهت مصرف 1 الی 2 ساعت توسط طیور حل نمایید. هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد. تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده نمایید.
روش اسپری:
جهت انجام این روش در ابتدا می بایست دستگاه اسپری رابه لحاظ انجام اسپری مناسب و مقدار آب مورد نیاز چک نمود. همیشه ویال واکسن در زیر آب باز گردد. از میزان کمی آب جهت حل نمودن قرص لیوفیلیزه استفاده نموده بعد از حل شدن قرص لیوفیلیزه آن را در داخل آب مورد نیاز جهت مصرف حل نمایید. هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد و تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده شود .برای مرحله اول واکسیناسیون در سنین پایین استفاده از اسپری با قطرات درشت توصیه می گردد. برای مراحل بعدی )سنین بالاتر( می توان از اسپری با قطرات ریز طبق توصیه کارخانه سازنده دستگاه اسپری استفاده نمود. هنگام استفاده از واکسن به روش اسپری می بایست از ماسک محافظ و عینک استفاده گردد.
ندارد
آماده سازی واکسن
واکسن در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
ندارد
شرکت هیپرا اسپانیا
شرکت پارس فاطم
شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

روش قطره بینی-چشمی:
تزریق ۱۰ میلی لیتر حلال (آب مقطر) به داخل ویال، سپس جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه ویال واکسن را به آرامی تکان دهید. چکاندن یک قطره واکسن (هر پرنده 0.03 میلی لیتر) در چشم و یا بینی هر پرنده با استفاده از قطره چکان استاندارد (۳۰ میلی لیتر برای هر ۱۰۰۰ دز)
روش آشامیدنی:
ابتدا از میزان اندکی آب جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه استفاده شود سپس ویال واکسن را در زیر آب بازنموده. بعد از حل شدن قرص لیوفیلیزه آن را در ظرف حاوی میزان مناسب آب جهت مصرف ۱ الی ۲ ساعت توسط طیور حل نموده.
هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده گردد.
روش اسپری:
جهت انجام این روش در ابتدا می بایست دستگاه اسپری HIPRA WILMA TIMER رابه لحاظ انجام اسپری مناسب و مقدار آب مورد نیاز چک نمود. همیشه ویال واکسن در زیر آب باز گردد.
از میزان کمی آب جهت حل نمودن قرص لیوفیلیزه استفاده نموده سپس بعد از حل شدن قرص لیوفیلیزه آن را در داخل آب مورد نیاز جهت مصرف حل نموده.
هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد و تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده گردد.
برای مرحله اول واکسیناسیون در سنین پایین استفاده از اسپری با قطرات درشت توصیه می گردد. برای مراحل بعدی (سنین بالاتر) می توان از اسپری با قطرات ریز طبق توصیه کارخانه سازنده دستگاه اسپری استفاده نمود.
هنگام استفاده از واکسن به روش اسپری می بایست از ماسک محافظت کننده عینک استفاده نمود.
دانلود کاتالوگ
نوع فایلدانلوداندازه
icon Hipraviar–Clon-H120 794.34 KB
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha