شناسایی مولکولی برخی عوامل ایجاد کننده استرپتوکوکوزیس در آب گرم توسط M-PCR در ماهی قزل آلا رنگین کمان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

شناسایی مولکولی برخی عوامل ایجاد کننده استرپتوکوکوزیس در آب گرم توسط M-PCR در ماهی قزل آلا رنگین کمان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

روال ضدعفونی محصولات OX GRUPO در زمان همه گیری Covid-19

روال ضدعفونی محصولات OX GRUPO در زمان همه گیری Covid-19

ارزیابی واکسن کوریزا ( CORIPRAVAC) شرکت هیپرا اسپانیا

ارزیابی واکسن کوریزا ( CORIPRAVAC) شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی ضد عفونی کننده منحصر به فرد OX-VIRIN ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا

معرفی ضد عفونی کننده منحصر به فرد OX-VIRIN ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا

معرفی محصولات شرکت نوترکس بلژیک

معرفی محصولات شرکت نوترکس بلژیک

معرفی واکسن آبزیان ICTHIOVAC® LG شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن آبزیان ICTHIOVAC® LG شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن انتروتوکسمی TOXIPRA PLUS شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن انتروتوکسمی TOXIPRA PLUS شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی ضد عفونی Ox-Aquaculture ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا مخصوص آبزیان

معرفی ضد عفونی Ox-Aquaculture ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا مخصوص آبزیان

معرفی واکسن ورم پستان STARTVAC شرکت هیپرا

معرفی واکسن ورم پستان STARTVAC شرکت هیپرا

معرفی واکسن های گامبورو شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن های گامبورو شرکت هیپرا اسپانیا