ارزیابی واکسن کوریزا ( CORIPRAVAC) شرکت هیپرا اسپانیا

ارزیابی واکسن کوریزا ( CORIPRAVAC) شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی ضد عفونی کننده منحصر به فرد OX-VIRIN ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا

معرفی ضد عفونی کننده منحصر به فرد OX-VIRIN ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا

معرفی محصولات شرکت نوترکس بلژیک

معرفی محصولات شرکت نوترکس بلژیک

معرفی واکسن آبزیان ICTHIOVAC® LG شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن آبزیان ICTHIOVAC® LG شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن انتروتوکسمی TOXIPRA PLUS شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن انتروتوکسمی TOXIPRA PLUS شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی ضد عفونی Ox-Aquaculture ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا مخصوص آبزیان

معرفی ضد عفونی Ox-Aquaculture ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا مخصوص آبزیان

معرفی واکسن ورم پستان STARTVAC شرکت هیپرا

معرفی واکسن ورم پستان STARTVAC شرکت هیپرا

معرفی واکسن های گامبورو شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن های گامبورو شرکت هیپرا اسپانیا

تجربه استفاده از واکسن پنوموویروس شرکت هیپرا در نیمچه گوشتی

تجربه استفاده از واکسن پنوموویروس شرکت هیپرا در نیمچه گوشتی

مطالعه تجویز همزمان واکسن پنوموویروس با سایر واکسن های تنفسی

مطالعه تجویز همزمان واکسن پنوموویروس با سایر واکسن های تنفسی جهت پیشگیری و محافظت در مقابل بیماری های نیوکاسل و برونشیت عفونی