بررسی عیار آنتی بادی و سرعت انتقال افقی واکسن کلون هیپرا در مقایسه با سایر سویه های واکسن نیوکاسل

بررسی عیار آنتی بادی و سرعت انتقال افقی واکسن کلون هیپرا در مقایسه با سایر سویه های واکسن نیوکاسل

معرفی واکسن کشته کلامیدیا آبورتوس و سالمونلا آبورتوس اویس INMEVA ساخت شرکت هیپرا

معرفی واکسن کشته کلامیدیا آبورتوس و سالمونلا آبورتوس اویس INMEVA ساخت شرکت هیپرا

شناسایی مولکولی برخی عوامل ایجاد کننده استرپتوکوکوزیس در آب گرم توسط M-PCR در ماهی قزل آلا رنگین کمان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

شناسایی مولکولی برخی عوامل ایجاد کننده استرپتوکوکوزیس در آب گرم توسط M-PCR در ماهی قزل آلا رنگین کمان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

روال ضدعفونی محصولات OX GRUPO در زمان همه گیری Covid-19

روال ضدعفونی محصولات OX GRUPO در زمان همه گیری Covid-19

ارزیابی واکسن کوریزا ( CORIPRAVAC) شرکت هیپرا اسپانیا

ارزیابی واکسن کوریزا ( CORIPRAVAC) شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی ضد عفونی کننده منحصر به فرد OX-VIRIN ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا

معرفی ضد عفونی کننده منحصر به فرد OX-VIRIN ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا

معرفی محصولات شرکت نوترکس بلژیک

معرفی محصولات شرکت نوترکس بلژیک

معرفی واکسن آبزیان ICTHIOVAC® LG شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن آبزیان ICTHIOVAC® LG شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن انتروتوکسمی TOXIPRA PLUS شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی واکسن انتروتوکسمی TOXIPRA PLUS شرکت هیپرا اسپانیا

معرفی ضد عفونی Ox-Aquaculture ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا مخصوص آبزیان

معرفی ضد عفونی Ox-Aquaculture ساخت شرکت OX GRUPO اسپانیا مخصوص آبزیان