هورمون
سبد خرید خالی است.
GONASER

ترکیب دارویی:

هر ویال حاوی هورمون PMSG (ECG) ۵۰۰۰ واحد(IU) حلال جهت تزریق

موارد مصرف:

گاو، گوسفند و بز :درمان آنستروس، ایجاد فحلی، ایجاد اوولاسیون، همزمانی استروس، درمان عقیمی ناشی از کم کاری هیپوفیز، چند قلوزایی و سوپر اوولاسیون.

میزان مصرف:

گاو: جهت درمان آنستروس و ایجاد فحلی ۱۰۰۰-۵۰۰ واحد یک نوبت برای هر حیوان بر اساس پروتکل تجویزی توسط دکتر دامپزشک وجهت سوپر اوولاسیون ۵۰۰۰-۳۰۰۰ واحد یک نوبت برای هر حیوان گوسفند وبز: جهت همزمانی و ایجاد فحلی ۶۰۰-۳۰۰ واحد یک نوبت برای هر حیوان

بسته بندی :

ویال های حاوی ۵۰۰۰ واحد و حلال مربوطه
هورمون گنادوترفین سرمی - قرص لیوفیلیزه تزریقی
ویژگی دارو
PMSG (گنادوتروفین سرمی اسب آبستن) (ECG)گلیکوپروتئینی است محلول در آب ،با PH اسیدی و حاوی اسید سیالیک که در فنجانکهای اندومتر (Endometrial cups) موجود در رحم اسب آبستن ساخته می شود. فعالیت PMSG عمدتا مشابه FSH می باشد، اگر چه تا حدودی اثرات مشابهLH هیپوفیزی نیز دارد.عملکرد تحریک کنندگی فولیکول و لوتئولیزه کننده آن باعث اثرات فارماکولوژیکی در حیوانات می شود. PMSG در گوسفند، بز و گاو جهت خاتمه دادن به دوره آنستروس استفاده می شود و در حیوانات درمان شده باعث بروز استروس و اوولاسیون میگردد چنانچه می دانیم همزمانی استروس و اوولاسیون در برخی روشهای مدیریتی تولید مثل بسیار کاربرد دارد.
PMSGباعث تحریک رشد فولیکول شده و میزان اوولاسیون را افزایش میدهد. تحول در روند فولیکوژنز بعد از تزریق PMSG احتمالا در اثر افزایش تعداد فولیکولها، تغییر در تنوع و حساسیت آنها، تسریع در رشد و ازدیاد فولیکول-ها، افزایش ترشح سلولهای گرانولوزا و افزایش تعداد فولیکول های پیش تخمک گذاری رخ می دهد. PMSG در گوسفند، بز و گاو جهت خاتمه دادن به دوره آنستروس استفاده می شود. PMSG در حیوانات درمان شده باعث بروز استروس و اوولاسیون می گردد.چنانچه می دانیم همزمانی استروس و اوولاسیون در برخی روشهای مدیریتی تولید مثل بسیار کاربرد دارد.همچنین PMSG را می توان جهت ایجاد سوپر اوولاسیون به کار برد و در برخی روش های خاص تولید مثلی از جمله انتقال جنین استفاده نمود.
PMSG توسط آنزیم های دستگاه گوارش از بین می رود،بنابراین تنها در صورتی که به روش تزریقی به کار رود موثر است. PMSG طولانی اثر بوده و از فیلتر کلیوی نمی گذرد و بعد از تزریق در جریان خون باقی می ماند. پس از تجویز داخل عضلانی، PMSG به آرامی جذب شده و ۱۲ الی ۲۴ ساعت بعد از تزریق به حداکثر غلظت سرمی می رسد. PMSG به علت وزن مولکولی بالا و نیمه عمر دفع آن طی مدت ۴۰ تا ۱۲۵ ساعت به آرامی در نسوج منتشر می گردد.
گاو، گوسفند، بز
تزریق داخل عضلانی عمیق-قرص لیوفیلیزه گناسر ۵۰۰۰ واحد را با ۵۰ میلی لیتر حلال مخصوص آن مخلوط کنید،پس از انحلال ،هر میلی لیتر از این محلول حاوی ۱۰۰ واحدPMSG خواهد بود.
زمان مصرف
ندارد
پس از انحلال قرص لیوفیلیزه Gonaser در حلال مخصوص، محلول میبایست طی مدت ۲۴ ساعت مصرف شود.
تاکنون مواردی گزارش نشده است.
در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و به دور از نور نگهداری شود.
شرکت هیپرا اسپانیا
کیمیا نور کالا
توزيع کننده
دانلود کاتالوگ
نوع فایلدانلوداندازه
icon هورمون PMSG گناسر 746.12 KB
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha