دومین نمایشگاه تخصصی صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات<br>
ایران - شهرکرد آذر ۹۷
دومین نمایشگاه تخصصی صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات
ایران - شهرکرد آذر ۹۷