سفارش محصولات

سفارش محصولات


نام و نام خانوادگی
استان
شهر
نوع فعالیت
تلفن
ردیف
عکس محصولات
نام محصولات
نوع بسته بندی
تعداد
1
جنتاموکس
فلاکن 100 میلی لیتر
2
پن استرپ-400
فلاکن 100 میلی لیتر
3
اینترتریم تزریقی
فلاکن 100 میلی لیتر
4
جستاوت پروست
20 میلی لیتر
5
افیکیور
فلاکن 100 میلی لیتر
6
انروفلوکساسین 5% تزریقی
فلاکن 100 میلی لیتر
7
بوتاسال-100
فلاکن 100 میلی لیتر
8
اینترویت
فلاکن 100 میلی لیتر
9
ویتول-140
فلاکن 100 میلی لیتر
10
گوناسر
5000 واحد
11
اسفنج کاشتنی
بسته بندی 25 عددی
12
انروفلوکساسین خوراکی
بطری 1 لیتر
13
داکسی سایکلین 10% خوراکی
بطری 1 لیتر
14
اینترتریم 500 خوراکی
بطری 500 میلی لیتر
15
مس تزریقی
بطری 250 میلی لیتر
16
سلکتان
فلاکن 100 میلی لیتر
17
اینتروسیل پمپ
فلاکن
18
هات لایت
درام ا لیتر
19
آلماریل
بطری 1 لیتر
20
نئومریول
بطری 1 لیتر
21
میکسولیگوبلاس
بطری 1 لیتر
22
میکسودیل
بطری 1 لیتر
23
بلی چوک بی پلاس
بطری 1 لیتر
24
نویزول هچ
بطری 500 میلی لیتر
25
بایوبرون
بطری 1 لیتر
26
او ایکس ویرین
گالن 5 لیتری
27
سنیتاس فورت وت
گالن 5 لیتری
28
واکسن HIPRAVIAR CLON
2500 دز
29
واکسن HIPRAGUMBORO GM 97
2500 دز
30
HIPRAVIAR/ CLON H120
2500 دز
31
HIPRAGUMBORO-CH80
2500 دز
32
BRONIPRA 1
2500 دز
33
HIPRAVIAR B1-H120
2500 دز
34
HIPRAPOX
1000 دز
35
HIPRACORIPAVAC
1000 دز
36
HIPRAVIAR SHS
1000 دز
37
HIPRAVIAR TRT
1000 دز
38
HIPRAGUMBORO/BPL2
1000 دز
39
STARTVAC
1 دز
40
STARTVAC
5 دز
41
STARTVAC
25 دز
42
HIPRABOVIS3(BVD-IBR-PI3)
5 دز
43
HIPRABOVIS3(BVD-IBR-PI3)
30 دز
44
Actineten
بطری 1 لیتری
45
OX-Aquaculture
گالن 5 لیتری
46
TOXIPRA PLUS
250میلی لیتر
47
RAKSHA-OVAC (FMD)
100دز
48
ICHTIOVAV LG
5000 دز
49
فری-توکس
پاکت 25 کیلویی
50
وای-موس
پاکت 20 کیلویی
51
نوتراز زیلا
پاکت 10 کیلویی
52
نوتراسید فوکوس
پاکت 10 کیلویی
53
INACTIVATED REO
1000 دز

کد امنیتی :
captcha