مطالعه فارمی اثر بخشی جنتاموکس

مطالعه فارمی اثر بخشی جنتاموکس

مجموعه ای از مقالات مرتبط با نوکسیپرا پلاس (انتور 7 گانه)

مجموعه ای از مقالات مرتبط با نوکسیپرا پلاس (انتور 7 گانه)

مطالعه فارمی در پی استفاده از واکسن آگالاکسی هیپرا با 2 واکسن مشابه

مطالعه فارمی در پی استفاده از واکسن آگالاکسی هیپرا با 2 واکسن مشابه

مجموعه ای از مقالات مرتبط با کلامیدیا آبورتوس و سالمونلا آبورتوس

مجموعه ای از مقالات مرتبط با کلامیدیا آبورتوس و سالمونلا آبورتوس

مجموعه ای از مقالات مرتبط با اسهال ویروسی گاوان

مجموعه ای از مقالات مرتبط با اسهال ویروسی گاوان

بررسی عیار آنتی بادی و سرعت انتقال افقی واکسن کلون هیپرا در مقایسه با سایر سویه های واکسن نیوکاسل

بررسی عیار آنتی بادی و سرعت انتقال افقی واکسن کلون هیپرا در مقایسه با سایر سویه های واکسن نیوکاسل

معرفی واکسن کشته کلامیدیا آبورتوس و سالمونلا آبورتوس اویس INMEVA ساخت شرکت هیپرا

معرفی واکسن کشته کلامیدیا آبورتوس و سالمونلا آبورتوس اویس INMEVA ساخت شرکت هیپرا

شناسایی مولکولی برخی عوامل ایجاد کننده استرپتوکوکوزیس در آب گرم توسط M-PCR در ماهی قزل آلا رنگین کمان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

شناسایی مولکولی برخی عوامل ایجاد کننده استرپتوکوکوزیس در آب گرم توسط M-PCR در ماهی قزل آلا رنگین کمان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

روال ضدعفونی محصولات OX GRUPO در زمان همه گیری Covid-19

روال ضدعفونی محصولات OX GRUPO در زمان همه گیری Covid-19

ارزیابی واکسن کوریزا ( CORIPRAVAC) شرکت هیپرا اسپانیا

ارزیابی واکسن کوریزا ( CORIPRAVAC) شرکت هیپرا اسپانیا