هورمون
سبد خرید خالی است.
GESTAVET PROST

ترکیب دارویی:

هر میلی لیتر حاوی D-cloprostenol ۷۵ µg Excipient q.s 1 m

ویژگی فنی:

دی کلوپروستنول آنالوگ راست گردان کلوپروستنول است. مطالعات کلینیکی مختلف نشان داده است که دی کلوپروستنول ۳ تا ۴ برابر قوی تر از کلوپروستنول (مخلوط ایزومر راست گردان و چپ گردان ) میباشد.از لحاظ عملکرد دی کلوپروستنول یک آنالوگ پروستوگلاندین PGf۲α با یک نقش اختصاصی لوتئولایتیک (Luteolytic) است. لازم به ذکر است پروستو گلاندین f۲α که در بدن دام تولید میشود فقط ایزومر راست گردان است ولی معمولا در هورمونهای موجود در بازار کلوپروستنول به صورت مخلوط ایزومر راست گردان و چپ گردان موجود میباشد و در دستگاه تناسلی دام ماده تعداد قابل توجهی گیرندههای انتخابی وجود دارد که به ایزومر راست گردان حساسند و ایزومر چپ گردان به گیرندههای سایر اعضا اثر میکند و عوارض جانبی بیشتری بر روی سایر اعضا شامل سیستم گردش خون، عضلات صاف دستگاه تنفس و گوارش ایجاد مینماید. جستاوت پروست فقط حاوی ایزومر راست گردن (دی-کلوپروستنول) بوده که در حقیقت ایزومر فعال کلوپروستنول است و بنابراین تاثیر لوتئولیتیک و قابلیت فیزویولوژیک بهتری داشته و عوارض جانبی کمتری ایجاد مینماید

موارد مصرف:

همزمان سازی فحلی برای همزمان سازی یک گروه از حیوانات در فاز استروس، ۲ تزریق از جستاوت پروست (۲ میلی لیتر در هر حیوان) در طول مدت ۱۱ روز انجام شود. به منظور حصول نتیجه بهتر، تلقیح باید در اوایل فحلی بعد از درمان انجام شود. اگر تلقیح بدون ردیابی فحلی انجام دهید، باید ۲ تلقیح ۷۲ و ۹۶ ساعت بعد از تزریق دوم انجام شود.
القاء فحلی در دوره آنستروس بعد از زایمان وجود جسم زرد به وسیله معاینه رکتال کنترل شود و ۲ میلیلیتر از جستاوت پروست تجویز شود. زمانیکه حیوان فحل شد تلقیح انجام شود، برای حیواناتی که فحل نشدهاند تزریق دوم ۱۱ روز بعد تجویز شود و ۷۲ و ۹۶ ساعت بعد از دومین تزریق، تلقیح انجام شود.

میزان مصرف:

۲ میلیلیتر در هر حیوان (معادل ۱۵۰ میکروگرم دی کلوپروستنول)

بسته بندی:

ویالهای ۱۰ و۲۰ میلیلیتری هر ۱۰ ویال داخل یک جعبه
هورمون پروستاگلاندین - محلول تزریقی
مکانیسم اثر دی کلوپروستنول در کنترل تخمکگذاری بر اساس ایجاد لوتئولیز و کاهش غلظت پروژسترون میباشد که منجر به یک سری تغییرات هورمونی میشود که منتج به تخمک گذاری میگردد. تجویز دی کلو پروستنول در فاز لوتئال سیکل استروس باعث بروز شرایط فیزیولوژیک ناشی از کاهش پروژسترون میگردد. یک تزریق دی کلوپروسنتول از روز ۷ سیکل استروس تا زمان لوتئولیز موجب تحلیل جسم زرد میشود. همچنین تزریق دی کلوپروستنول میتواند با اثر تحریکی بر روی عضله صاف رحم، موجب تحریک زایمان شود. پس از تزریق داخل عضلانی 150 µg از دی کلوپروستنول در گاو، غلظت پلاسمایی این ترکیب ۹۰ دقیقه پس از تزریق به حداکثر میزان غلظت خود میرسد (تقریبا1.4 gµ /lit). دی کلوپروستنول و متابولیتهای آن به سرعت از طریق ادرار و مدفوع دفع میشوند. کمتر از %0.75 از دز استفاده شده از طریق شیر دفع میگردد. این دارو هیچ باقیماندهای در بافتها ندارد.
گاو
تزریق داخل عضلانی (IM)
زمان مصرف
گوشت: ۲۴ ساعت
شیر: ندارد
زنان باردار و افراد مبتلا به آسم یا افرادی که بیماریهای دستگاه تنفسی دارند، در تماس با این محصول نباشند. از تماس این محصول با چشم و پوست اجتناب کنید. در موارد تماس تصادفی، سریعا ناحیه مورد نظر با آب فراوان شسته شود. مواد مورد استفاده و ویالهای خالی به منظور حفاظت از محیط زیست، پس از حرارت دادن دور انداخته شوند.
تداخل دارويي
در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.
شرکت هیپرا اسپانیا
کیمیا نور کالا
توزيع کننده
دانلود کاتالوگ
نوع فایلدانلوداندازه
icon جستاوت پروست 725.22 KB
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha