دارو
سبد خرید خالی است.
 جنتاموکس

ترکیب دارویی:
آموکسیسیلین (تری هیدرات) ۱۵۰ mg/ml
جنتامایسین (سولفات) 40 mg/ml
اکسپیان روغنی تا حجم یک میلی لیتر

ویژگی فنی:
این دارو دارای پایداری و قابلیت تزریق مناسب میباشد. مواد اولیه و فعال جنتاموکس میکرویونیزه هستند و استفاده از یک اکسپیان خاص محصولی پایدار با قابلیت انتشار فوق العاده فراهم می نماید. در اثر استفاده از این دارو واکنشهای منفی در محل تزریق ایجاد نمیشود و پایداری سوسپانسیون این محصول نسبت به سایر محصولات مشابه بیشتر است. مطالعات فارماکوکینتیک صورت گرفته بر روی جنتاموکس اثبات کرده است که این محصول توانایی فراهم زیستی (BIOAVAILABILITY) بالایی دارد. این بدین مفهوم است که غلظت درمانی این دارو در خون برای مدت طولانی-تری باقی میماند که مربوط به اکسپیان روغنی و خصوصیات آنتی بیوتیک های به کار رفته می باشد. در نتیجه بر خلاف اغلب محصولات فرموله شده با جنتامایسین که میبایست هر ۸ تا ۱۲ ساعت یکبار استفاده شوند، این دارو میتواند هر ۲۴ ساعت یکبار مصرف گردد.

موارد مصرف:
گاو: پنومونی، اسهال، التهاب میکروبی روده، ورم پستان، متریت و آبسه های پوستی
گوسفند وبز: پنومونی،اسهال، التهاب میکروبی روده، پاستورلوز و کلیباسیلوز
اسب: پنومونی، اسهال، التهاب میکروبی روده، عفونت دستگاه ادراری، گورم (Strangles)، آبسه های پوستی و عفونت اندامهای حرکتی

میزان مصرف:
گاو: 40-30 میلیلیتر در روز
گوساله: 15-10 میلیلیتر در روز
اسب بالغ: ۵۰-۳۰ میلیلیتر در روز
کره اسب: ۱۵-۵ میلیلیتر در روز
گوسفند و بز بالغ: ۱۰-۵ میلیلیتر در روز
بره و بزغاله: ۵-۱ میلیلیتر در روز
طبق نظر دامپزشک ۱ میلیلیتر به ازای هر۱۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت سه روز تذکر: در زمان تجویز در حجم های زیاد در اسب و گاو ، بهتر است تزریق در دو ناحیه انجام شود تا جذب دارو بهتر صورت پذیرد

بسته بندی:

ویال ۱۰۰ میلی لیتری
آنتی بیوتیک - سوسپانسیون استریل تزریقی
به دلیل اثرات سینرژسیم جنتامایسین و آموکسی سیلین، این دارو به عنوان یک آنتیبیوتیک باکتریسید وسیع الطیف عمل می کند .آموکسیسیلین علیه باکتریها ی گرم مثبت و گرم منفی موثر است. این ماده از سنتز دیواره باکتریها جلوگیری میکند. جنتامایسین یک ترکیب آمینوگلیکوزیدی است که عملکرد وسیع الطیف و سریع دارد و عمدتا به عنوان یک ممانعت کننده از سنتز پروتئینها در ریبوزوم باکتریها فعالیت باکتریسیدی خود را اعمال می کند.تخریب دیواره باکتری در پی عملکرد اموکسی سیلین اجازه نفوذ پذیری بهتر جنتامایسین را فراهم میآورد به طوری که در دزهای کمتر نتیجه بهتری حاصل میگردد.
تزریق داخل عضلانی (IM)
گوشت: ۳۰ روز
شیر: ۲ روز
بطری دارو را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. اگر بطری برای مدتی در جایی ساکن بماند ممکن است محلول دو فاز ایجاد شود که به راحتی پس از تکان دادن به حالت سوسپانسیون در میآید. در صورت بروز مسمومیت ناشی از افزایش دز مصرف، مصرف دارو را قطع نمایید و یک درمان حمایتی انجام دهید. جهت جلوگیری از بروز این مشکل دز مصرفی این دارو را نباید بیش از ۳ میلیلیتر به ازای ۱۰ کیلو گرم وزن بدن تجویز نمود.
تا کنون موردی گزارش نشده است.
درمان طولانی مدت با دزهای بیش از حد توصیه شده ممکن است منجر به نارسایی کلیوی گردد.
در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.
شرکت هیپرا اسپانیا
سرور فجر
شرکت پارسیان پخش اکسیر

مکانیسم اثر:
به دلیل اثرات سینرژسیم جنتامایسین و آموکسی سیلین، این دارو به عنوان یک آنتیبیوتیک باکتریسید وسیع الطیف عمل می کند .آموکسیسیلین علیه باکتریها ی گرم مثبت و گرم منفی موثر است. این ماده از سنتز دیواره باکتریها جلوگیری میکند. جنتامایسین یک ترکیب آمینوگلیکوزیدی است که عملکرد وسیع الطیف و سریع دارد و عمدتا به عنوان یک ممانعت کننده از سنتز پروتئینها در ریبوزوم باکتریها فعالیت باکتریسیدی خود را اعمال می کند.تخریب دیواره باکتری در پی عملکرد اموکسی سیلین اجازه نفوذ پذیری بهتر جنتامایسین را فراهم میآورد به طوری که در دزهای کمتر نتیجه بهتری حاصل میگردد.
مدت زمان منع مصرف:
گوشت: ۳۰ روز
شیر: ۲ روز
موارد احتیاط:
بطری دارو را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. اگر بطری برای مدتی در جایی ساکن بماند ممکن است محلول دو فاز ایجاد شود که به راحتی پس از تکان دادن به حالت سوسپانسیون در میآید.
در صورت بروز مسمومیت ناشی از افزایش دز مصرف، مصرف دارو را قطع نمایید و یک درمان حمایتی انجام دهید. جهت جلوگیری از بروز این مشکل دز مصرفی این دارو را نباید بیش از ۳ میلیلیتر به ازای ۱۰ کیلو گرم وزن بدن تجویز نمود. تداخل دارویی
تا کنون موردی گزارش نشده است.
اثرات جانبی:
درمان طولانی مدت با دزهای بیش از حد توصیه شده ممکن است منجر به نارسایی کلیوی گردد. شرایط نگهداری
در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.
تولید کننده:
شرکت هیپرا اسپانیا
کاتالوگ محصول
نوع فایلدانلوداندازه
icon جنتاموکس 283.37 KB
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha